Fiscaal nieuws - mei 2014

Fiscaal nieuws

1) Vanaf 1 april 2014 rekent de belastingdienst 4% rente over aanslagen inkomstenbelasting. Om dit te voorkomen kunnen wij voor u de belastingdienst verzoeken een voorlopige aanslag te laten opleggen of verhogen. Voor aanslagen vennootschapsbelasting geldt dat de belastingdienst een rente van zelfs 8% rekent.

2) De belastingdienst controleert in 2013 extra op de correcte verwerking van inkomsten en uitgaven bij het Persoonsgebonden budget (Pgb).

3) In de belastingjaar 2014 stijgt het eigenwoningforfait van 0,6% naar 0,7%. voor uw eigen woning

4) De commissie Van Dijkhuizen, die het huidig belastingstelsel onderzoekt, adviseert de Overheid om het huidige forfaitair rendement in box 3 van 4% te verlagen naar de gemiddelde spaarrente van de afgelopen 5 jaar. Dit zou voor 2014 een niveau betekenen van 2,4%. Bij een huidige spaarrente van 1,5% betaalt u nu in box 3 80% (1,2/1,5x100%) belasting over de spaarrente. Het zou mooi zijn als in de aangifte inkomstenbelasting 2014 al een lager tarief in box 3 zou zijn verschuldigd. Bij 2,4% forfaitair rendement bedraagt de belastingdruk 48%. Dit is meer in verhouding met de belastingdruk van maximaal 52% in box 1.

5) In de aangifte inkomstenbelasting 2015 zal de aftrek kosten levensonderhoud kinderen waarschijnlijk komen te vervallen. De betaalde kinderalimentatie is hierdoor niet meer aftrekbaar als kosten levensonderhoud kinderen.