Nieuwsbrief juni 2016

NIEUWSBRIEF JUNI 2016

 

Velen hebben hun belastingaangifte 2015 al verzorgd of laten verzorgen. Uit berichtgeving van de belastingdienst bleek zelf dat zij enkele malen de drukte niet aan konden. Voor mijn klanten, waarvan de belastingaangifte nog moet worden gedaan, heb ik afgelopen maand weer uitstel tot 1 mei 2017 aangevraagd. Voor jullie zal ik gedurende dit jaar de belastingaangifte 2015 gespreid verzorgen. In deze nieuwsbrief staan de belangrijkste belastingwijzingen van de afgelopen maanden. Bij vragen kan er altijd contact worden opgenomen.

EEN GOEDGEKEURDE MODELOVEREENKOMST EN TOCH EEN DIENSTBETREKKING?

Ook een goedgekeurde modelovereenkomst kan een dienstbetrekking / arbeidsovereenkomst bevatten. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn doordat de Belastingdienst niet alle achterliggende feiten en omstandigheden kan beoordelen op het moment dat de overeenkomst wordt voorgelegd. Maar het kan ook zo zijn dat de civiele rechter een ander oordeel heeft over de afgesloten overeenkomst en/of een andere mening heeft over de gevolgen van de achterliggende feiten en omstandigheden.

Als de civiele rechter vindt dat de overeenkomst een arbeidsovereenkomst is, kunnen de gevolgen verstrekkend zijn. Niet alleen arbeidsrechtelijk. In dit geval zal de zzp’er / werknemer die zich bijvoorbeeld bij het UWV meldt, een uitkering waarschijnlijk niet kunnen worden geweigerd. Maar bij wie worden dan de premies nageheven? Dat zal dan bij de opdrachtgever zijn.

Door staatssecretaris van Financiën Wiebes is een Commissie (Model)overeenkomsten in het kader van de Wet DBA, ingesteld. De commissie heeft tot taak onderzoek te verrichten naar de juistheid van door de Belastingdienst beoordeelde (model)overeenkomsten. De commissie toetst de door haar te beoordelen (model)overeenkomsten aan het huidige wettelijk kader. De commissie gaat nog dit jaar rapporteren aan de staatssecretaris.

VALSE E-MAILS BELASTINGDIENST OF CJIB

Er worden de laatste weken steeds meer valse e-mails verstuurd. Deze mails hebben bijvoorbeeld het onderwerp 'Tax Refund', 'URGENT!' of 'Betalingsachterstand belastingaangifte 2015'.

Het lijkt of de e-mails verstuurd worden door de Belastingdienst, CJIB of CJIB-Belastingzaken. Soms wordt gevraagd persoonlijke gegevens door te geven (phishing) of een spoedbetaling te doen.

Hebt u een dergelijke e-mail ontvangen? Open de e-mail niet, klik niet op een link, maar verwijder deze meteen.

BTW BETAALD IN HET BUITENLAND?

Betaalde u in 2015 btw in een ander EU-land die u nog wilt terugvragen? Doe dat dan nu alvast, om te voorkomen dat u te laat bent en u die btw niet meer terugkrijgt. Verzoeken over 2015 moet u vóór 1 oktober 2016 versturen. Het btw-drempelbedrag is per kalenderjaar € 50. Indien u de aangifte door mij wilt laten verzorgen, dan verzoek ik u contact met mij op te nemen.

AANPASSING LOONSTROOKJE

Bij de aanvankelijke tariefvaststelling voor de loonheffing kon geen rekening worden gehouden met lastminutewijzigingen. Het tarief van de tweede en van de derde schijf wordt per 1 april 2016 alsnog iets verhoogd. De bedoeling is dat loonheffing over het gehele jaar bezien beter aansluit bij de inkomstenbelasting. Het tekort over de loontijdvakken van het eerste kwartaal 2016 wordt in de laatste negen loontijdvakken van 2016 ingelopen.