Fiscale tips - mei 2014

Tips

1) Verwacht u een belastingteruggave: bij indiening aangifte vóór 1 april 2014 ontvangt u vrijwel zeker uw geld terug vóór 1 juli 2014. De belastingdienst vergoedt bijna nooit rente meer over teruggaven, dus lang wachten met indienen levert niets extra's meer op.

2) Eigen woning: gebruik voor de aangifte over 2013 de juiste WOZ-waarde, namelijk de waarde die is vastgesteld per 1 januari 2012! Naast de rente van schulden, die zijn gebruikt voor de financiering van de eigen woning, de verbouwing of uitbreiding, dan wel verbetering daarvan zijn ook aftrekbaar de kosten van het aangaan van schulden, zoals afsluitprovisie tussenpersoon, kosten (notariële) akte, kosten hypotheekadvies, taxatiekosten voor de lening, kosten van de NHG (Nationale Hypotheek Garantie), eventuele bouwrente en grondrente, borgstellingprovisie, vooruitbetaalde rente, etc. 

3) Aftrek rente op restschuld hypotheek voor een maximum van 10 jaar. Er is sprake van een restschuld eigen woning als de eigenwoningschuld hoger is dan de verkoopprijs van de woning, na aftrek van de verkoopkosten. Verkoopkosten zijn bijvoorbeeld makelaarskosten en de kosten voor het verplichte energielabel.

4) Bent u als ondernemer bezig met innovatie? Kijk dan op www.rvo.nl/subsidies-regelingen of u in aanmerking komt voor subsidies. Te denken valt bijvoorbeeld aan de MIA (milieu-investeringsaftrek) bij aanschaf van elektrische auto's en emissiearme verwarmingsketels