Nieuwsbrief september 2017

                                                                     Nieuwsbrief september 2017

Op 19 september 2017 is het belastingplan 2018 gepubliceerd. Het huidige kabinet zal waarschijnlijk snel worden opgevolgd door een nieuw kabinet. Daarom zijn in het belastingplan 2018 weinig nieuwe maatregelen opgenomen. Hieronder geef ik een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen en aanvullend fiscaal nieuws.

Wijzigingen Inkomstenbelasting

Algemene heffingskorting          : deze bedraagt in 2018 maximaal € 2.265 voor belastingplichtigen

                                                          onder de AOW-leeftijd.

Ouderenkorting                           : deze bedraagt in 2018 € 1.418 voor pensioengerechtigden bij een

                                                          inkomen van niet meer dan € 36.057.

Alleenstaande ouderenkorting : deze bedraagt in 2018 € 423.

Tarieven inkomstenbelasting:   

Belastbaar inkomen uit werk    Maar niet meer dan   Tarief onder AOW-leeftijd    Tarief boven

In woning van meer dan                                                                                                    AOW-leeftijd

-                                                     € 20.142                         36,55%                                        18,65%

€ 20.142                                       € 33.994                         40,85%                                         22,95%

€ 33.994                                       € 68.507                         40,85%                                         40,85%

€ 68.507                                                                                51,95%                                         51,95%

Eigenwoningregeling en kapitaalverzekering

Een van de voorwaarden om een vrijstelling voor een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) te kunnen benutten, was dat ten minste vijftien of twintig jaren jaarlijkse premie was voldaan. Deze voorwaarde is met ingang van 1 april 2017 komen te vervallen, waardoor onder voorwaarden ook al eerder een onbelaste uitkering uit die producten mogelijk is. In een besluit van 15 mei 2017 is opgenomen dat dit ook geldt voor kapitaalverzekeringen uit de periode 1992-2001. Met deze wijziging wordt dit onderdeel van het beleidsbesluit met ingang van 1 januari 2018 in de wet opgenomen.  

Wijzigingen Vennootschapsbelasting

De eerste tariefschijf van 20% wordt in 2018 verlengd van € 200.000 naar € 250.000.

Wijzigingen Omzetbelasting

De landbouwregeling wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Dit betekent dat landbouwers ook btw dienen af te dragen Tevens wordt het verlaagde btw-tarief van 6% voor levering en diensten aan veehouders, tuin-, bos- en landbouwers afgeschaft en wordt dit per 1 januari 2018 21%.

BPM bij ombouw bestelauto

Als een bestel auto binnen vijf jaar na eerste ingebruikneming wordt verkocht aan een particulier of wordt omgebouwd tot personenauto is alsnog BPM verschuldigd. Bij de bepaling van de waarde van de auto op dat moment mag rekening worden gehouden met de werkelijke waardevermindering.

Doorbelasten van OV-kosten

Hoeveel btw geldt bij het doorfactureren van OV-kosten? Het percentage volgt de geleverde dienst. Dus: niet de 6% die door de NS  in rekening wordt gebracht, maar 0%, 6% of 21%!

Spotify-abonnement

Zijn de kosten van een Spotify-abonnement voor een ondernemer aftrekbaar. Het antwoord op deze vraag is ja, als er een zakelijke reden aan het abonnement ten grondslag ligt. Denk bijvoorbeeld aan de fitnessinstructeur die de muziek gebruikt bij de sportlessen.

Nieuwe regels bij huwelijk na 1-1-2018

Onder het nieuwe huwelijksvermogensrecht dat op 1-1-2018 in zal gaan, ontstaat nier meer automatisch gemeenschap van goederen. Ik kan me voorstellen dat hierdoor meer stellen zullen gaan trouwen. Als je onder het huidige recht gaat trouwen, moet je langs de notaris voor huwelijkse voorwaarden als je geen gemeen-schap van goederen wilt. Huwelijkse voorwaarden doet afbreuk aan de romantiek van het huwelijk.

 In de kern regelt het nieuwe huwelijksvermogensrecht het volgende:

- voorhuwelijks niet-gezamenlijk vermogen blijft privé;

- verkrijgingen uit giften en erfenissen blijven privé;

- wat tijdens het huwelijk wordt gevormd, wordt gemeenschappelijk.

Btw-fraude en telecommunicatie diensten

In het verleden werd met onder meer telecommunicatieapparatuur op grote schaal carrouselfraude gepleegd. Ter bestrijding is voor deze producten een verplichte verleggingsregeling ingevoerd. Bij de transacties tussen ondernemers vindt dan geen fysieke heffing en aftrek van btw plaats. Er is nu ook btw-(carrousel)fraude met telecommunicatiediensten geconstateerd. De lijst met producten en diensten waarvoor een verplichte verleggingsregeling geldt, wordt hiermee uitgebreid. Tot die tijd zal een goedkeuring worden gegeven tot vrijwillige toepassing van de verleggingsregeling.

Belastingdienst stuurt brief na minimaal 1 jaar nihil aangiften btw

Medio september heeft de belastingdienst een brief gestuurd aan ondernemers die minimaal 1 jaar geen btw aan de belastingdienst hebben afgedragen of in aftrek hebben gebracht. Indien de onderneming niet is gestopt, stuur dan voor 10 oktober een brief. Na minimaal 1 jaar lang nihil aangiften te hebben ontvangen, gaat de belastingdienst ervan uit  dat de onderneming is gestopt.

Benut nieuwe tegemoetkoming bij lagere lonen

Sinds 2017 is er een fiscale tegemoetkoming in het uurloon voor lager betaald personeel. Het gemiddelde uurloon van de werknemer moet liggen tussen 100 en 125% van het minimumloon van een 23-jarige bij een 40-urige werkweek.

Bij een uurloon van € 9,54 tot en met € 10,49 geldt er een tegemoetkoming van € 1,01 per uur met een maximum van € 2.000.

Bij een uurloon van € 10,50 tot en met € 11,92 geldt er een tegemoetkoming van € 0,51 per uur met een maximum van € 1.000.

Het aantal verloonde uren dient minstens 1.248 te zijn. Het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt pas uitbetaald in 2018.