Fiscaal nieuws - september 2014

1) Pensioen DGA

Directeur-grootaandeelhouders die in 2014 nog pensioen in eigen beheer opbouwen, moesten eind 2013 hun pensioenovereenkomst aanpassen aan de Wet Verhoging AOW- en Pensioenrichtleeftijd (Wet VAP). Wilt u in 2015 ook nog pensioen in eigen beheer opbouwen, dan dient uw pensioenovereenkomst vóór 1 januari 2015 wederom worden aangepast. Onlangs zijn namelijk twee wetsvoorstellen aangenomen, waarin de maximale opbouwpercentages vanaf 1 januari 2015 worden verlaagd van 1,9% naar 1,657% voor eindloonregelingen en van 2,15% naar 1,875 voor middelloonregelingen. Daarnaast wordt het pensioengevend loon beperkt tot maximaal € 100.000 en wordt de AOW-franchise gewijzigd in 100/70 voor middelloonregelingen en 100/66,28 voor eindloonregelingen. Wij zullen u nog verder berichten of een aanvulling op de bestaande pensioenovereenkomst voldoende is of dat een nieuwe pensioenovereenkomst noodzakelijk is.     

2) Werkkostenregeling (WKR) 2015

Op 1 januari 2015 zal de nieuwe regelgeving rondom het vergoeden en verstrekken van aan uw werknemers verplicht van start gaan; de werkkostenregeling 2015.

De nieuwe regeling houdt in dat u vrijwel alles aan uw werknemers mag verstrekken, zolang u maar onder een bepaald drempelbedrag blijft. Dit drempelbedrag is per 1 januari 2015 bepaald op 1,2% van de totale fiscale loonsom. Zolang u onder dit drempelbedrag blijft, hoeft u niet de hoge eindheffing van 80% aan de belastingdienst te betalen.

Simpel gezegd heeft u bij het vergoeden aan uw werknemers twee keuzes. De eerste keuze is dat over hetgeen u verstrekt loonbelasting wordt afgedragen aan de belastingdienst. De tweede keuze is dat over hetgeen u verstrekt de vergoeding onbelast is, mits het onder de 1,2% van de fiscale loonsom blijft. Daarboven bent u 80% eindheffing verschuldigd.

Om de nieuwe regeling probleemloos te kunnen gebruiken, dient u goed na te gaan wat u in een jaar verstrekt aan uw werknemers aan bijvoorbeeld kerstpakketten, fietsen van de zaak, fitnessabonnementen, etc. Indien dit onder de 1,2% van de fiscale loonsom blijft dan is er niets aan de hand. Indien het daarboven komt, dient u 80% eindheffing af te dragen.

Een aantal vergoedingen en verstrekkingen vallen onder het noodzakelijkheidscriterium en tellen derhalve niet mee voor de 1,2% WKR-budget. Zaken die noodzakelijk zijn in de uitoefening van de functie, in de categorieën gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen vallen buiten het 1,2% WKR-budget. Deze kunt u gewoon verstrekken aan uw werknemers zonder dat het 1,2% WKR-budget wordt overschreden. Tevens vallen een aantal vergoedingen ook buiten de WKR-regeling zoals de auto van de zaak, reiskostenvergoedingen, tijdelijke verblijfkosten (zakelijke maaltijden, hotelkosten en drankjes onderweg) en studiekosten.

3) Prinsjesdag

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2015 voor u:

  • Het belastingtarief in de eerste schijf voor de inkomstenbelasting gaat met 0,25% omlaag.
  • De algemene heffingskorting wordt afgebouwd.
  • Geen ouderenkorting meer in box 1.
  • Geen ouderentoeslag meer in box 3.
  • Laag btw tarief van 6% voor de onderhoud aan de woning wordt verlengd tot 1 juli 2015.
  • Aftrekbarheid restschuld bij verkoop woning wordt verlengd van 10 naar 15 jaar.
  • Geen verruiming schenkingsvrijstelling meer in 2015.
  • Kinderopvang voor werklozen wordt verlengd.
  • Bijtelling privégebruik wordt aangepast voor 'zuinige' auto's. De verwachting is dat vanaf 2016 de 14% bijtelling verdwijnt.