Fiscaal nieuws december 2014 + eindejaarstips 2014

FISCAAL NIEUWS DECEMBER 2014

1) VAR wordt BGL

De verklaring arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt in 2015. De VAR 2015 is waarschijnlijk geldig tot 1 juli 2015. Vanaf 1 juli 2015 is de verwachting dat de Beschikking Geen Loonheffing (BGL) wordt ingevoerd. Bij de VAR toetste de belastingdienst waar uw werkzaamheden onder vielen en of er loonheffing diende te worden ingehouden. Bij de BGL moet uw opdrachtgever toetsen of de omstandigheden en voorwaarden waaronder u de werkzaamheden uitvoert, overeenkomen met de omstandigheden en voorwaarden die in de BGL staan. Alleen als deze overeenkomen met de praktijk, geldt de vrijwarende werking van de beschikking en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. Het kan voorkomen dat u meerdere BGL's dient aan te vragen bij verschillende activiteiten en/of omstandigheden. Let wel, u bent niet verplicht de BGL aan te vragen of te gebruiken wel kunnen uw opdrachtgevers erom vragen. De aanvraag BGL dient u zelf te verzorgen middels uw DigiD.

 

 

 EINDEJAARSTIPS 2014

  •  Keer nog dividend uit in 2014

In 2014 is het aanmerkelijk belangtarief tijdelijk verlaagd van 25% naar 22% voor de eerste € 250.000 (fiscale partners € 500.000). Door een dividenduitkering nog in 2014 te verrichten, bespaart u dus maximaal € 7.500 netto (3% over maximaal € 250.000). Voor fiscale partners geldt het dubbele bedrag. Let er wel op dat er voldoende ruimte is om dividend uit te keren. Vooral bij BV’s met een pensioenvoorziening is voorzichtigheid geboden.