Nieuwsbrief februari 2015

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014

Het jaar 2014 is al weer een maand ten einde. Dit betekent dat de aangifte Inkomstenbelasting weer kan worden gedaan. Indien de belastingdienst een uitnodiging tot het doen van aangifte inkomstenbelasting 2014 heeft verzonden, bent u verplicht de aangifte in te dienen. Indien u geen uitnodiging tot het doen van aangifte heeft ontvangen, kan het in sommige gevallen toch raadzaam te zijn om aangifte te doen. Hieronder treft u een aantal aftrekposten aan die tot een belastingteruggaaf kunnen leiden.

Kosteloos giften doen  

Eind 2014 heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën het besluit voor giftenaftrek aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) en verenigingen in de inkomstenbelasting geactualiseerd. Voor gewone giften geldt voor de aftrekbaarheid een inkomensdrempel. Wanneer echter sprake is van een periodieke gift, is deze drempel niet van toepassing en kan de gift jaarlijks tegen maximaal 52% (in box 1) worden afgetrokken. Sinds 2014 hoef je niet meer noodzakelijkerwijs naar de notaris om periodieke giften vast te leggen, maar kan je voor het doen van periodieke giften (minimaal 5 jaarlijkse termijnen) in geld of in natura een schriftelijke overeenkomst opstellen of de voorbeeldformulieren van de belastingdienst gebruiken. De voorbeeldformulieren kan men downloaden van de website www.belastingdienst.nl.

Uitgaven voor levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar

Indien u een kind jonger dan 21 jaar heeft, welke niet bij u staat ingeschreven en tevens niet voldoende inkomsten (geen studiefinanciering) heeft om in zijn onderhoud te voorzien, levert dit een aftrekpost op tussen de € 820 en de € 3.000. U dient dan wel minimaal € 408 per kwartaal aan uw kind uitgeven.

Ontvangen partneralimentatie

De kosten die u maakte om de partneralimentatie en de afkoopsommen daarvan te krijgen of te behouden mag u aftrekken.

Het gaat bijvoorbeeld om:

-advocaatkosten

-telefoonkosten

-portokosten

-reiskosten

-incassokosten

 Kwijtschelding durfkapitaal

Indien u een lening heeft verstrekt aan een startende ondernemer en u heeft deze lening kwijtgeschilden, kan u - onder voorwaarden - het bedrag van de lening in aftrek nemen.

Studiekosten en overige scholingsuitgaven

U mag uw studiekosten of andere scholingsuitgaven onder de volgende voorwaardeb aftrekken:

-U of uw fiscale partner maakten de kosten van de studie

-De opleiding of de studie was gericht op uw beroep of toekomstige beroep

-Er was sprake van een leertraject

-Uw totale kosten minus eventuele vergoedingen waren hoger dan € 250. De kosten boven deze drempel mag u aftrekken.

ONDERNEMERS EN ZAKELIJKE AFTREKPOSTEN

Indien u kosten heeft gemaakt voor uw onderneming of als alfahulp of freelancer en u twijfelt of deze door de belastingdienst wel als 100% zakelijke kosten in aftrek mogen worden genomen, dan kunnen wij samen bekijken of de kosten (gedeeltelijk) in aftrek mogen worden genomen. Het belangrijskte is dat u de bonnen in bezit heeft.

INFORMATIE EN UITSTEL

Wilt u meer informatie over aftrekposten of wenst u uw aangifte inkomstenbelasting te laten regelen door Voskuilen belastingadvies, neem dan contact op met Kees Voskuilen (info@voskuilenbelastingadvies.nl). Wij kunnen tevens om uitstel verzoeken voor het indienen van de aangifte Inkomstenbelasting tot 1 mei 2016, mocht u dit wensen.