Financiële administratie

Financiële administratie
Er zit heel wat werk in een financiële administratie.  Wij kunnen de administratie geheel voor u uithanden nemen door de boekhouding voor u te verzorgen in het online boekhoudprogramma www.reeleezee.nl. Uw administratie wordt hierin duidelijk en op een uiterst professionele manier verwerkt.  Nadat de boekhouding is verwerkt, stellen wij de jaarrapportage vakkundig voor uw onderneming samen. Hierin staan de volgende benodigde financiële gegevens verwerkt:

  • Fiscale positie
  • Financiële positie
  • Balans en Winst-en-verliesrekening
  • Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen
  • Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Het voordeel voor u is dat u hiermee een compleet overzichtelijk, professioneel en uitgebreid fiscaal en commercieel verslag heeft, dat u tevens voor overige doeleinden kunt gebruiken. Te denken valt aan banken voor hypotheek/kredietaanvraag, woningcorporatie en bij bedrijfsovernames.

Indien uw administratie beperkt is, kunt u desgewenst de boekhouding in een bijvoorbeeld door ons aangeleverde Excel-werkprogramma zelfstandig verwerken. Dit kan van toepassing zijn voor kleine ondernemers met een eenmanszaak.  Wij controleren het Excel-werkprogramma dan op inhoud en compleetheid voor u en stellen een eenvoudige jaarrekening voor u op, waarin de volgende door benodigde financiële gegevens verwerkt zijn:

  • Fiscale positie
  • Balans en Winst-en-verliesrekening

Het voordeel voor u is dat de administratiekosten lager zijn, doordat u zelf het voorbereidend werk heeft verricht en  dat u toch een makkelijk leesbaar jaarrapport heeft. Bovendien is het jaarrapport voor overige doeleinden kunt gebruiken.