Salarisadministratie

Bij organisaties met personeel hoort een salarisadministratie. Voor onze klanten verzorgen wij graag de salarisadministratie. Of u nu directeur-grootaandeelhouder (dga) bent van een BV of dat u als ondernemer personeel in dienst heeft. Voor het voeren van een correcte salarisadministratie hebben wij in ieder geval de volgende gegevens nodig:

  • Kopie paspoort werknemer en/of dga
  • Kopie arbeidscontract
  • Bij parttime dienstverband de dagen waarop gewerkt wordt.
  • De loonbelastingverklaring
  • Bij werknemers in dienst: de sectorcode en percentage(s) sociale lasten (verkregen van de belastingdienst)
  • Bij werknemers: indien uw organisatie onder een cao valt, de naam van de cao.

Mocht u een stagiaire aannemen, dan hebben wij bovenstaande tevens nodig. Alleen voor het arbeidscontract komt dan de stageovereenkomst in de plaats.

salaris administratie

Tevens kan het gebeuren dat u incidentdeel iemand inhuurt. Voor deze persoon kunt u op twee manieren de uitbetaling regelen.

VAR-verklaring

U vraagt een verklaring arbeidsrelatie (VAR) en een kopie paspoort van deze persoon. Indien deze persoon beschikt over een VAR-wuo (winst uit onderneming), dan mag deze persoon u factureren met BTW (indien BTW plichtige activiteiten).

Indien de persoon beschikt over een VAR-row dan dient er gekeken te worden of er sprake is van een (fictieve)dienstbetrekking. Indien dit niet zo is, dan betaalt u deze persoon uit zonder inhouding van loonbelasting.

Uitbetaling aan een derde (IB47-formulier)

Indien u een derde betaalt voor zijn diensten die niet in loondienst is en geen ondernemer, dient u in de administratie in het bezit te zijn van zijn BSN, adresgegevens, bankrekeningnummer (voor uitbetaling) en kopie paspoort. Voor deze persoon dient u voor 1 februari na het einde van het jaar een Opgaaf uitbetaling aan een derde (IB47 –formulier) in te dienen bij de belastingdienst.

Opstellen arbeidsovereenkomst

Neemt u een werknemer in dienst of u gaat zelf werk verrichten voor een eigen BV, dan kunnen wij u tevens hulp bieden bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst.