Artikelen

image
17 Sep

Fiscaal nieuws - september 2014

1) Pensioen DGA

Directeur-grootaandeelhouders die in 2014 nog pensioen in eigen beheer opbouwen, moesten eind 2013 hun pensioenovereenkomst aanpassen aan de Wet Verhoging AOW- en Pensioenrichtleeftijd (Wet VAP). Wilt u in 2015 ook nog pensioen in eigen beheer opbouwen, dan dient uw pensioenovereenkomst vóór 1 januari 2015 wederom worden aangepast. Onlangs zijn namelijk twee wetsvoorstellen aangenomen, waarin de maximale opbouwpercentages vanaf 1 januari 2015 worden verlaagd van 1,9% naar 1,657% voor eindloonregelingen en van 2,15% naar 1,875 voor middelloonregelingen. Daarnaast wordt het pensioengevend loon beperkt tot maximaal € 100.000 en wordt de AOW-franchise gewijzigd in 100/70 voor middelloonregelingen en 100/66,28 voor eindloonregelingen. Wij zullen u nog verder berichten of een aanvulling op de bestaande pensioenovereenkomst voldoende is of dat een nieuwe pensioenovereenkomst noodzakelijk is.     

2) Werkkostenregeling (WKR) 2015

Op 1 januari 2015 zal de nieuwe regelgeving rondom het vergoeden en verstrekken van aan uw werknemers verplicht van start gaan; de werkkostenregeling 2015.

De nieuwe regeling houdt in dat u vrijwel alles aan uw werknemers mag verstrekken, zolang u maar onder een bepaald drempelbedrag blijft. Dit drempelbedrag is per 1 januari 2015 bepaald op 1,2% van de totale fiscale loonsom. Zolang u onder dit drempelbedrag blijft, hoeft u niet de hoge eindheffing van 80% aan de belastingdienst te betalen.

Simpel gezegd heeft u bij het vergoeden aan uw werknemers twee keuzes. De eerste keuze is dat over hetgeen u verstrekt loonbelasting wordt afgedragen aan de belastingdienst. De tweede keuze is dat over hetgeen u verstrekt de vergoeding onbelast is, mits het onder de 1,2% van de fiscale loonsom blijft. Daarboven bent u 80% eindheffing verschuldigd.

Om de nieuwe regeling probleemloos te kunnen gebruiken, dient u goed na te gaan wat u in een jaar verstrekt aan uw werknemers aan bijvoorbeeld kerstpakketten, fietsen van de zaak, fitnessabonnementen, etc. Indien dit onder de 1,2% van de fiscale loonsom blijft dan is er niets aan de hand. Indien het daarboven komt, dient u 80% eindheffing af te dragen.

Een aantal vergoedingen en verstrekkingen vallen onder het noodzakelijkheidscriterium en tellen derhalve niet mee voor de 1,2% WKR-budget. Zaken die noodzakelijk zijn in de uitoefening van de functie, in de categorieën gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen vallen buiten het 1,2% WKR-budget. Deze kunt u gewoon verstrekken aan uw werknemers zonder dat het 1,2% WKR-budget wordt overschreden. Tevens vallen een aantal vergoedingen ook buiten de WKR-regeling zoals de auto van de zaak, reiskostenvergoedingen, tijdelijke verblijfkosten (zakelijke maaltijden, hotelkosten en drankjes onderweg) en studiekosten.

3) Prinsjesdag

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2015 voor u:

  • Het belastingtarief in de eerste schijf voor de inkomstenbelasting gaat met 0,25% omlaag.
  • De algemene heffingskorting wordt afgebouwd.
  • Geen ouderenkorting meer in box 1.
  • Geen ouderentoeslag meer in box 3.
  • Laag btw tarief van 6% voor de onderhoud aan de woning wordt verlengd tot 1 juli 2015.
  • Aftrekbarheid restschuld bij verkoop woning wordt verlengd van 10 naar 15 jaar.
  • Geen verruiming schenkingsvrijstelling meer in 2015.
  • Kinderopvang voor werklozen wordt verlengd.
  • Bijtelling privégebruik wordt aangepast voor 'zuinige' auto's. De verwachting is dat vanaf 2016 de 14% bijtelling verdwijnt.

 

Lees verder
image
05 May

Fiscale tips - mei 2014

Tips

1) Verwacht u een belastingteruggave: bij indiening aangifte vóór 1 april 2014 ontvangt u vrijwel zeker uw geld terug vóór 1 juli 2014. De belastingdienst vergoedt bijna nooit rente meer over teruggaven, dus lang wachten met indienen levert niets extra's meer op.

2) Eigen woning: gebruik voor de aangifte over 2013 de juiste WOZ-waarde, namelijk de waarde die is vastgesteld per 1 januari 2012! Naast de rente van schulden, die zijn gebruikt voor de financiering van de eigen woning, de verbouwing of uitbreiding, dan wel verbetering daarvan zijn ook aftrekbaar de kosten van het aangaan van schulden, zoals afsluitprovisie tussenpersoon, kosten (notariële) akte, kosten hypotheekadvies, taxatiekosten voor de lening, kosten van de NHG (Nationale Hypotheek Garantie), eventuele bouwrente en grondrente, borgstellingprovisie, vooruitbetaalde rente, etc. 

3) Aftrek rente op restschuld hypotheek voor een maximum van 10 jaar. Er is sprake van een restschuld eigen woning als de eigenwoningschuld hoger is dan de verkoopprijs van de woning, na aftrek van de verkoopkosten. Verkoopkosten zijn bijvoorbeeld makelaarskosten en de kosten voor het verplichte energielabel.

4) Bent u als ondernemer bezig met innovatie? Kijk dan op www.rvo.nl/subsidies-regelingen of u in aanmerking komt voor subsidies. Te denken valt bijvoorbeeld aan de MIA (milieu-investeringsaftrek) bij aanschaf van elektrische auto's en emissiearme verwarmingsketelsLees verder
image
05 May

Fiscaal nieuws - mei 2014

Fiscaal nieuws

1) Vanaf 1 april 2014 rekent de belastingdienst 4% rente over aanslagen inkomstenbelasting. Om dit te voorkomen kunnen wij voor u de belastingdienst verzoeken een voorlopige aanslag te laten opleggen of verhogen. Voor aanslagen vennootschapsbelasting geldt dat de belastingdienst een rente van zelfs 8% rekent.

2) De belastingdienst controleert in 2013 extra op de correcte verwerking van inkomsten en uitgaven bij het Persoonsgebonden budget (Pgb).

3) In de belastingjaar 2014 stijgt het eigenwoningforfait van 0,6% naar 0,7%. voor uw eigen woning

4) De commissie Van Dijkhuizen, die het huidig belastingstelsel onderzoekt, adviseert de Overheid om het huidige forfaitair rendement in box 3 van 4% te verlagen naar de gemiddelde spaarrente van de afgelopen 5 jaar. Dit zou voor 2014 een niveau betekenen van 2,4%. Bij een huidige spaarrente van 1,5% betaalt u nu in box 3 80% (1,2/1,5x100%) belasting over de spaarrente. Het zou mooi zijn als in de aangifte inkomstenbelasting 2014 al een lager tarief in box 3 zou zijn verschuldigd. Bij 2,4% forfaitair rendement bedraagt de belastingdruk 48%. Dit is meer in verhouding met de belastingdruk van maximaal 52% in box 1.

5) In de aangifte inkomstenbelasting 2015 zal de aftrek kosten levensonderhoud kinderen waarschijnlijk komen te vervallen. De betaalde kinderalimentatie is hierdoor niet meer aftrekbaar als kosten levensonderhoud kinderen.

 

Lees verder